Veelgestelde vragen
Slider

1. Moet ik mij verzekeren?

Voor de Zorgverzekering geldt een wettelijke verzekeringsplicht. De militair in werkelijke dienst en ‘gemoedsbezwaarden’ vormen hierop een uitzondering. Wanneer u zich niet verzekert legt het Zorginstituut Nederland een boete op. Daarnaast wordt u niet met terugwerkende kracht verzekerd. U dient eventueel reeds genoten medische zorg zelf te betalen. Ga voor meer informatie naar www.zorginstituutnederland.nl

2. Wat is het verplicht eigen risico in de zorgverzekering?

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Het gaat in 2019 om een bedrag van maximaal 385 euro per jaar. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Doet u geen aanspraak op uw verzekering? Dan betaalt u niets.

3. Aan wie betaal ik het verplichte eigen risico?

U betaalt het verplichte eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

4. Is het verplichte eigen risico altijd 385 euro of kan ik ook voor een hoger bedrag kiezen?

Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Zowel bij VGZ als Avéro heeft u de keuze tussen een vrijwillig eigen risico van 385 – 485 – 585 – 685 – 785 en 885.

5. Hoe verhoudt het verplichte eigen risico zich tot het vrijwillig eigen risico?

Als u medische kosten maakt voor zorg zoals deze wordt geboden binnen de basisverzekering, dan tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillige eigen risico.

6. Geldt het verplichte eigen risico ook voor kinderen?

Nee. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. Voor hen geldt dus geen eigen risico.

7. Geldt het verplichte eigen risico voor alle medische zorg? Ook bijvoorbeeld voor een bezoek aan mijn huisarts?

Nee. Het eigen risico geldt niet voor: huisarts, kraamzorg, verloskundige zorg, nationale bevolkingsonderzoeken, griepprik. Het eigen risico geldt voor alle andere zorgvormen uit uw basisverzekering.

8. Ik maak gebruik van zorg en moet daar een eigen bijdrage voor betalen. Hoe zit het dan met het verplichte eigen risico?

Bij een zorgvorm met een eigen bijdrage moet eerst de eigen bijdrage worden voldaan. De resterende kosten van die zorg tellen mee voor het verplichte eigen risico. Voorbeeld: u laat in 2019 orthopedische schoenen aanmeten. De kosten bedragen 600 euro. De eigen bijdrage hiervoor is 69,50 euro. U moet die eigen bijdrage dan eerst voldoen. Vervolgens wordt het eigen risicobedrag van € 385,- verrekend. Het resterende bedrag van € 145,50 krijgt u vergoed via uw zorgverzekeraar.

9. Ik ben nu actief militair. Binnenkort verlaat ik de dienst en ga ik iets anders doen. Moet ik nu een zorgverzekering afsluiten?

Ja. Vanaf het moment dat u geen actief dienend militair meer bent, valt u weer onder de Zorgverzekeringswet. U kunt een SPD-verzekering aanvragen.

10. Mijn kind wordt in de loop van 2019 18 jaar. Wat moet ik doen?

Uw meerderjarig kind dient op de dag 1e dag van de maand nadat hij/zij 18 is geworden zelf een basis zorgverzekering en bij behoefte aanvullende- en tandheelkundige verzekeringen af te sluiten. Hij/zij gaat hiervoor ook premie betalen. Van VGZ ontvangt u een paar maanden voor dat uw kind 18 wordt een reminder. Rond de verjaardag van uw kind ontvangt u van VGZ een polisaanpassing. Ontvangt u onverhoopt de nieuwe polis niet, dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met VGZ.

11. Ik heb een bijzondere/individuele vraag: Wat valt er nu precies onder de dekking van de basis-, de aanvullende en de aanvullende tandheelkundige verzekeringen?

Vaak wordt deze vraag ingegeven door een persoonlijke medische omstandigheid van u zelf of een van uw gezinsleden. Om een dergelijke specifieke, inhoudelijke vraag goed te kunnen beantwoorden is intensieve verzekeringsdeskundigheid noodzakelijk. De VGZ-klantenservice is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900- 0750.

12. Welke vergoeding krijg ik voor een medicijn?

Via de website www.medicijnkosten.nl kunt u berekenen welke vergoeding er is vanuit de basisverzekering voor een bepaald medicijn. Automatisch weet je dan wat de eigen bijdrage is. Deze wordt weer vergoed tot een max. binnen de aanvullende verzekeringen.

13. Wat is een aanvraag toestemming?

Een aanvraag toestemming is een aanvraag voor goedkeuring van een behandeling of verstrekking door de VGZ. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een medische indicatie, die door de behandelend arts is opgesteld.

14. Wanneer en hoe doe ik een aanvraag toestemming?

Als u een behandeling of extra verstrekking nodig heeft waarvoor een toestemming vereist is, dan moet u VGZ hierom vragen. Uw behandelend arts helpt u hierbij en voorziet de toestemmingsaanvraag tevens van de noodzakelijke medische indicatie. Vervolgens stuurt u de toestemmingsaanvraag naar VGZ: VGZ Toestemming Postbus 25150 5600 RS Eindhoven. VGZ beoordeelt de aanvraag. Wanneer de toestemming is afgegeven, kunt u de desbetreffende behandeling ondergaan.

15. Wat gebeurt er met de machtiging wanneer ik wissel van verzekeraar?

Wanneer u een machtiging heeft voor een behandeling of extra verstrekking vallende onder de zorg van de basis zorgverzekering dan wordt deze bij overstap naar een andere zorgverzekeraar overgenomen. U dient VGZ in dat geval te informeren en de machtiging aan haar te overleggen.

16. Wie mogen gebruik maken van de collectieve SPD-zorgverzekeringen?

 1. alle medewerkers en oud-medewerkers van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Algemene Zaken. Hiertoe behoren ook ex -dienstplichtige militairen;
 2. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde personen duurzaam samenwonen;
 3. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde overleden personen duurzaam hebben samengewoond.
 4. de kinderen van de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde personen. Kinderen zijn eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen jonger dan 30 jaar.

17. Heeft de verlaging van de totale vergoeding orthodontie per 2019 gevolgen voor een minderjarige SPD Tand Beter verzekerde die in 2018 (of eerder) is gestart met een behandeling?

VGZ heeft bevestigd dat de totale vergoeding voor een in 2018 (of eerder) gestarte orthodontiebehandeling van een minderjarige met een VGZ Tand Beter verzekering ook in 2019 € 2.500 bedraagt.

De verlaging van de totale orthodontievergoeding van de Tand Beter verzekering, naar € 2.000 per 1 januari 2019, heeft voor reeds gestarte orthodontiebehandelingen geen gevolgen op de totale vergoeding.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met DFD via tel. (040) 20 73 100 of e-mail: spd@dfd.nl

Waarom SPD?

 • De ziektekostenverzekeringen met de beste prijs kwaliteit verhouding.
 • Solidariteit: een belangrijk punt binnen het ziektekostencontract.
 • Een compleet pakket schadeverzekeringen.

Waarom SPD?

 • Bemiddeling bij geschillen: bestuursleden en de makelaar van de SPD bemiddelen in voorkomend geval bij geschillen met verzekeringsmaatschappijen.

Contact

 • Stichting Personeelsverzekeringen Defensie
 • E-mail: mail@spdinfo.nl
 • KvK nummer: 41 15 59 96
SPD_Logo_Final_V3

Dit jaar WEL op tijd overstappen?

Onze zorgverzekering voor 2018 EN 2019 biedt veel voordelen en extra's voor (oud-) medewerkers van Defensie. Schrijf u nu in voor ons zorgalarm en wij brengen u eenmalig op de hoogte zodra de gegevens voor 2019 bekend kunnen worden gesteld.

U bent succesvol ingeschreven!