ContactMijn VGZ
Premie berekenen & aanvragen SPD VGZ-zorgverzekering

Digitaal premie berekenen & aanvragen

Wanneer u een SPD VGZ-zorgverzekering voor u zelf of uw gezinsleden wenst af te sluiten, is dit eenvoudig mogelijk via deze knop:

Schriftelijk aanvragen

Ook is het nog altijd mogelijk om dit schriftelijk te doen door gebruik te maken van het aanvraagformulier SPD VGZ-zorgverzekering en te versturen naar:

VGZ
Postbus 25210
5600 RS Eindhoven
Nederland

De SPD VGZ-zorgverzekering is bestemd voor:

 1. alle burgermedewerkers en burger- en militaire oud-medewerkers van het Ministerie van Defensie en (oud)medewerkers van het Ministerie van Algemene Zaken. Ook ex -dienstplichtige militairen komen in aanmerking;
 2. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde personen duurzaam samenwonen;
 3. ingeval van overlijden: de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde overleden personen duurzaam hebben samengewoond;
 4. de kinderen (eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen) van de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde personen. 
 
Let op! Wanneer u wenst te wisselen van verzekeraar dient u dit vóór 1 februari te melden bij VGZ. De opzegging van uw huidige ziektekostenverzekering moet vóór 01 januari door VGZ zijn ontvangen. Ons advies: wacht niet tot het laatste moment en regel dit tijdig!

Medische acceptatie SPD VGZ-zorgcollectief

Binnen het SPD VGZ-zorgcollectief geldt de acceptatieplicht van VGZ niet uitsluitend voor de basisverzekering. Ook voor alle (algemeen) aanvullende verzekeringen en de Tandverzekeringen ‘Goed’ en ‘Beter’ wordt u altijd door VGZ geaccepteerd. Hierdoor heeft u direct zekerheid!

Uitsluitend voor de Tandverzekering ‘Best’ geldt een acceptatieprocedure. Ook is het mogelijk, wanneer u bij uw huidige zorgverzekeraar een vergelijkbare tandverzekering heeft, om zonder acceptatieprocedure een Tandverzekering ‘Best’ aan te vragen.

Mocht u onverhoopt door VGZ niet geaccepteerd worden voor de VGZ-tandverzekering ‘Best’, dan heeft u altijd dekking op basis van de VGZ-tandverzekering ‘Beter’.

Medische acceptatie algemeen

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht iedereen te accepteren voor de basis zorgverzekering. Voor aanvullende verzekeringen ligt dit anders. Zorgverzekeraars mogen dan een zogenaamde acceptatieprocedure hanteren waarin wordt beoordeeld of een verzekerde wel of geen aanvullende polis kan afsluiten.

Bij de acceptatieprocedure moet u een aantal persoonlijke vragen over uw zorgverleden en uw huidige gezondheid beantwoorden. Soms is er ook een verklaring nodig van een tandarts, orthodontist of specialist.

Noodnummers Allianz

 • Motorrijtuigschade
 • 088 5772555
 • Ongeval
 • 088 5779118
 • Autoruitschade
 • 088 5773333
 • Overige schade
 • 088 5771111

Contact

 • SPD
 • Internet: www.spdinfo.nl
 • VGZ
 • Telefoon: 0900–8490
 • VGZ Alarmcentrale
 • Telefoon: +31 40 2975550
 • DFD De Financiële Dienstverleners B.V.
 • 040 207 31 00
 • Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen
 • 088 5772777

Contactformulier

Copyright © 2019 – SPD. Alle rechten voorbehouden.