ContactMijn VGZ
Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Wat is zorgtoeslag precies?
De zorgtoeslag is in het leven geroepen om financiële ondersteuning te bieden aan wie dat nodig heeft. De toeslag is een maandelijks bedrag dat wordt uitgekeerd aan wie er recht op heeft. Dat kunnen studenten zijn, maar ook mensen met een laag inkomen. Zorg is voor deze mensen vaak een vervelende kostenpost. Zo kan bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts een flinke financiële klap betekenen, zeker als de overheid het eigen risico elk jaar verhoogt. Ook onverwachte uitgaven, zoals een bril, kunnen voor veel mensen te hoog zijn. Sinds kort valt ook een specialistisch medisch consult onder het eigen risico. Daardoor kunnen zorgkosten ongelofelijk snel oplopen. De zorgtoeslag is ontworpen om die klap te verzachten.

Maximale inkomensgrens
Bent u alleen? Dan krijgt u in 2019 geen zorgtoeslag meer als uw inkomend hoger is dan € 28.720,-. Had u een partner? Dan mag uw inkomen maximaal € 35.996,- zijn.

Grens voor vermogen
Het vermogen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krijgen, mag voor een alleenstaande niet meer zijn dan  € 113.415,-. Heeft u een partner, dan mag dit bedrag niet meer zijn dan €132.752,-. Heeft u op 1 januari 2019 vermogen dat hoger is dan deze grens? Dan heeft u voor het hele jaar geen recht op zorgtoeslag. Lees hierover meer bij Hoeveel vermogen mag ik hebben?

Hoe wordt bepaald wie de toeslag krijgt?
Zorgtoeslag is inkomens- en vermogen afhankelijk. Hierdoor lijkt het wellicht alsof uw persoonlijke situatie niet van belang is, maar dat kan in de praktijk anders uitpakken. In bepaalde gevallen is uw recht op zorgtoeslag namelijk afhankelijk van meerdere factoren. Als de overheid wil vaststellen of u recht heeft op zorgtoeslag, worden uw huishoudsamenstelling en gezamenlijke gezinsinkomen onder de loep genomen. Ook voor 2019 is dit het geval.

Bereken uw zorgtoeslag
Maak een proefberekening om te zien of uw zorgtoeslag verandert.

Link: Rekenhulp toeslagen belastingdienst

Noodnummers Allianz

 • Motorrijtuigschade
 • 088 5772555
 • Ongeval
 • 088 5779118
 • Autoruitschade
 • 088 5773333
 • Overige schade
 • 088 5771111

Contact

 • SPD
 • Internet: www.spdinfo.nl
 • VGZ
 • Telefoon: 0900–8490
 • VGZ Alarmcentrale
 • Telefoon: +31 40 2975550
 • DFD De Financiële Dienstverleners B.V.
 • 040 207 31 00
 • Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen
 • 088 5772777

Contactformulier

Copyright © 2019 – SPD. Alle rechten voorbehouden.