ContactMijn VGZ
Premie berekenen & aanvragen

Bereken je premie voor 2022

Hier kun je snel je premie voor SPD-VGZ zorgverzekering 2022 berekenen:

Uitgebreid premie berekenen & aanvragen

Wanneer je een SPD-VGZ zorgverzekering voor jezelf of je gezinsleden wenst af te sluiten, is dit eenvoudig mogelijk via onderstaande knop: (je wordt doorverwezen naar de website van VGZ)

Schriftelijk aanvragen

Ook is het nog altijd mogelijk om dit schriftelijk te doen door gebruik te maken van het aanvraagformulier SPD-VGZ zorgverzekering en te versturen naar:

VGZ
Postbus 25210
5600 RS Eindhoven
Nederland

De SPD-VGZ zorgverzekering is bestemd voor:

  1. alle burgermedewerkers en burger- en militaire oud-medewerkers van het Ministerie van Defensie en (oud)medewerkers van het Ministerie van Algemene Zaken. Ook ex -dienstplichtige militairen komen in aanmerking;
  2. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde personen duurzaam samenwonen;
  3. ingeval van overlijden: de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde overleden personen duurzaam hebben samengewoond;
  4. de kinderen (eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen) van de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde personen.
 
Let op! Wanneer je wenst te wisselen van verzekeraar dien je dit vóór 1 februari te melden bij VGZ. De opzegging van je huidige ziektekostenverzekering moet vóór 01 januari door VGZ zijn ontvangen. Ons advies: wacht niet tot het laatste moment en regel dit tijdig!

Medische acceptatie algemeen

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht iedereen te accepteren voor de basis zorgverzekering. Voor aanvullende verzekeringen ligt dit anders. Zorgverzekeraars mogen dan een zogenaamde acceptatieprocedure hanteren waarin wordt beoordeeld of een verzekerde wel of geen aanvullende polis kan afsluiten.

Bij de acceptatieprocedure moet je een aantal persoonlijke vragen over jouw zorgverleden en uw huidige gezondheid beantwoorden. Soms is er ook een verklaring nodig van een tandarts, orthodontist of specialist.

Medische acceptatie SPD-VGZ zorgcollectief

Binnen het SPD-VGZ zorgcollectief geldt de acceptatieplicht van VGZ niet uitsluitend voor de basisverzekering. Ook voor alle (algemeen) aanvullende verzekeringen en de Tandverzekeringen ‘Goed’ en ‘Beter’ wordt je altijd door VGZ geaccepteerd. Hierdoor heb je direct zekerheid!

Uitsluitend voor de Tandverzekering ‘Best’ geldt een acceptatieprocedure. Ook is het mogelijk, wanneer je bij jouw huidige zorgverzekeraar een vergelijkbare tandverzekering heeft, om zonder acceptatieprocedure een Tandverzekering ‘Best’ aan te vragen.

Mocht je onverhoopt door VGZ niet geaccepteerd worden voor de VGZ-tandverzekering ‘Best’, dan hebt je altijd dekking op basis van de VGZ-tandverzekering ‘Beter’.

Noodnummers Allianz

Contact

Copyright © 2021 – SPD. Alle rechten voorbehouden.