ContactMijn VGZ
Veel gestelde vragen SPD VGZ-zorgverzekering

FAQ

Voor de Zorgverzekering geldt een wettelijke verzekeringsplicht. De militair in werkelijke dienst en ‘gemoedsbezwaarden’ vormen hierop een uitzondering. Wanneer u zich niet verzekert legt het Zorginstituut Nederland een boete op. Daarnaast wordt u niet met terugwerkende kracht verzekerd. U dient eventueel reeds genoten medische zorg zelf te betalen. Ga voor meer informatie naar www.zorginstituutnederland.nl

Het eigen risico in het kort:

 • In 2020 is het verplicht eigen risico €385
 • Betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Kunt u uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat VGZ zorgkosten vergoedt
 • VGZ brengt het eigen risico in rekening in het jaar dat de behandeling is gestart

Klik hier voor meer informatie over het eigenrisico

Ja. Vanaf het moment dat u geen actief dienend militair meer bent, valt u weer onder de Zorgverzekeringswet. U kunt een SPD VGZ-zorgverzekering aanvragen, die dan direct aansluit op uw SZvK-verzekering.

Uw meerderjarig kind dient op de dag 1e dag van de maand nadat hij/zij 18 is geworden zelf een basis zorgverzekering en bij behoefte aanvullende- en tandheelkundige verzekeringen af te sluiten. Hij/zij gaat hiervoor ook premie betalen. Van VGZ ontvangt u een paar maanden voor dat uw kind 18 wordt een reminder. Rond de verjaardag van uw kind ontvangt u van VGZ een polisaanpassing. Ontvangt u onverhoopt de nieuwe polis niet, dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met VGZ.

Vaak wordt deze vraag ingegeven door een persoonlijke medische omstandigheid van u zelf of een van uw gezinsleden. Om een dergelijke specifieke, inhoudelijke vraag goed te kunnen beantwoorden is intensieve  verzekerings-deskundigheid noodzakelijk. De VGZ-klantenservice is hiervoor op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-0750.

Meer informatie klik hier

Via de website medicijnkosten.nl kunt u berekenen welke vergoeding wordt verstrekt vanuit de basisverzekering voor een bepaald medicijn. Automatisch weet je dan wat de eigen bijdrage is. Deze wordt weer vergoed tot een max. binnen de aanvullende verzekeringen.

Een aanvraag toestemming is een aanvraag voor goedkeuring van een behandeling of verstrekking door de VGZ. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een medische indicatie, die door de behandelend arts is opgesteld.

Klik hier voor meer informatie.

Wanneer u een machtiging heeft voor een behandeling of extra verstrekking vallende onder de zorg van de basis zorgverzekering dan wordt deze bij overstap naar een andere zorgverzekeraar overgenomen. U dient VGZ in dat geval te informeren en de machtiging aan haar te overleggen.

 1. alle burgermedewerkers en oud-burger en -militaire medewerkers van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Algemene Zaken. Hiertoe behoren ook de ex -dienstplichtige militairen;
 2. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde personen duurzaam samenwonen;
 3. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde overleden personen duurzaam hebben samengewoond;
 4. de kinderen van de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde personen. Kinderen zijn eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen jonger dan 30 jaar.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met DFD via tel. (040) 20 73 100 of e-mail: spd@dfd.nl

Noodnummers Allianz

 • Motorrijtuigschade
 • 088 5772555
 • Ongeval
 • 088 5779118
 • Autoruitschade
 • 088 5773333
 • Overige schade
 • 088 5771111

Contact

 • SPD
 • Internet: www.spdinfo.nl
 • VGZ
 • Telefoon: 0900–8490
 • VGZ Alarmcentrale
 • Telefoon: +31 40 2975550
 • DFD De Financiële Dienstverleners B.V.
 • 040 207 31 00
 • Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen
 • 088 5772777

Contactformulier

Copyright © 2019 – SPD. Alle rechten voorbehouden.