Veelgestelde vragen
Slider

1. Moet ik mij verzekeren?

Voor de Zorgverzekering geldt een wettelijke verzekeringsplicht. De militair in werkelijke dienst en ‘gemoedsbezwaarden’ vormen hierop een uitzondering. Wanneer u zich niet verzekert legt het Zorginstituut Nederland een boete op. Daarnaast wordt u niet met terugwerkende kracht verzekerd. U dient eventueel reeds genoten medische zorg zelf te betalen. Ga voor meer informatie naar www.zorginstituutnederland.nl

2. Wat is het verplicht eigen risico in de zorgverzekering?

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Het gaat in 2017 om een bedrag van maximaal 385 euro per jaar. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Doet u geen aanspraak op uw verzekering? Dan betaalt u niets.

3. Aan wie betaal ik het verplichte eigen risico?

U betaalt het verplichte eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

4. Is het verplichte eigen risico altijd 385 euro of kan ik ook voor een hoger bedrag kiezen?

Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Zowel bij VGZ als Avéro heeft u de keuze tussen een vrijwillig eigen risico van 385 – 485 – 585 – 685 – 785 en 885.

5. Hoe verhoudt het verplichte eigen risico zich tot het vrijwillig eigen risico?

Als u medische kosten maakt voor zorg zoals deze wordt geboden binnen de basisverzekering, dan tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillige eigen risico. Alleen als het gaat om kosten die niet meetellen met het verplichte eigen risico, zoals het consult van de huisarts, tellen de kosten direct mee met het eventuele vrijwillige eigen risico.

6. Geldt het verplichte eigen risico ook voor kinderen?

Nee. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. Voor hen geldt dus geen eigen risico.

7. Geldt het verplichte eigen risico voor alle medische zorg? Ook bijvoorbeeld voor een bezoek aan mijn huisarts?

Nee. Het eigen risico geldt niet voor: huisarts, kraamzorg, verloskundige zorg, nationale bevolkingsonderzoeken, griepprik. Het eigen risico geldt voor alle andere zorgvormen uit uw basisverzekering.

8. Ik maak gebruik van zorg en moet daar een eigen bijdrage voor betalen. Hoe zit het dan met het verplichte eigen risico?

Bij een zorgvorm met een eigen bijdrage moet eerst de eigen bijdrage worden voldaan. De resterende kosten van die zorg tellen mee voor het verplichte eigen risico. Voorbeeld: u laat in 2017 orthopedische schoenen aanmeten. De kosten bedragen 600 euro. De eigen bijdrage hiervoor is 69,50 euro. U moet die eigen bijdrage dan eerst voldoen. Vervolgens wordt het eigen risicobedrag van € 385,- verrekend. Het resterende bedrag van € 145,50 krijgt u vergoed via uw zorgverzekeraar.

9. Ik ben nu actief militair. Binnenkort verlaat ik de dienst en ga ik iets anders doen. Moet ik nu een zorgverzekering afsluiten?

Ja. Vanaf het moment dat u geen actief dienend militair meer bent, valt u weer onder de Zorgverzekeringswet. Als u onder een van de groepen valt die worden vermeld op de homepage, kunt u een offerte aanvragen bij de SPD.

10. Mijn kind wordt in de loop van 2017 18 jaar. Wat moet ik doen?

Uw meerderjarig kind dient op de dag 1e dag van de maand nadat hij/zij 18 is geworden zelf een basis zorgverzekering en bij behoefte aanvullende- en tandheelkundige verzekeringen af te sluiten. Hij/zij gaat hiervoor ook premie betalen. Ontvangt u van Nedasco niet tijdig een polisaanpassing dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met Nedasco.

11. Ik heb een bijzondere/individuele vraag: Wat valt er nu precies onder de dekking van de basis-, de aanvullende en de aanvullende tandheelkundige verzekeringen?

Vaak wordt deze vraag ingegeven door een persoonlijke medische omstandigheid van u zelf of een van uw gezinsleden. Om een dergelijke specifieke, inhoudelijke vraag goed te kunnen beantwoorden is intensieve verzekeringsdeskundigheid noodzakelijk. Deze is beschikbaar bij Nedasco. Met dergelijke vragen kunt u dan ook contact opnemen met: Nedasco B.V., Postbus 59, 3800 AB Amersfoort. Op werkdagen is Nedasco telefonisch bereikbaar van 08.30 uur – 17.00 uur, telefoonnummer (033) 46 70 870 of per email: zorg@nedasco.nl.

13. Welke vergoeding krijg ik voor een medicijn?

Via de website www.medicijnkosten.nl kunt u berekenen welke vergoeding er is vanuit de basisverzekering voor een bepaald medicijn. Automatisch weet je dan wat de eigen bijdrage is. Deze wordt weer vergoed tot een max. binnen de aanvullende verzekeringen.

14. Wie is Caresco?

Vanaf 1 januari 2013 heeft Nedasco enkele werkzaamheden voor de zorgverzekeringen ondergebracht in een nieuwe B.V. De naam van dit bedrijf is Caresco. Caresco verwerkt de declaraties die wij rechtstreeks van u of via uw zorgverlener ontvangen. U blijft gewoon verzekerd bij dezelfde maatschappij en voor vragen over uw verzekering en/of declaratie kunt u nog steeds terecht bij Nedasco. De naam Caresco B.V. komt u vanaf nu tegen op uw polisblad, in sommige brochures of in de polisvoorwaarden. Ook de uitbetaling van declaraties, de incasso van het eigen risico of een eigen bijdrage vindt voortaan door Caresco plaats. Dat betekent dat u uw eigen risico of een eigen bijdrage moet overmaken naar een ander rekeningnummer dan u gewenst bent. Heeft u hieromtrent nog vragen dan kunt u contact opnemen met Nedasco via telefoonnummer (033) 46 70 870 of e-mail: zorg@nedasco.nl

15. Wat is een machtiging?

Een machtiging is een aanvraag voor goedkeuring van een behandeling of verstrekking door de Nedasco. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een medische indicatie, die door de behandelend arts is opgesteld.

16. Wanneer en hoe vraag ik een machtiging aan?

Als u een behandeling of extra verstrekking nodig heeft waarvoor een machtiging vereist is, dan moet u Nedasco vragen om een machtiging. Uw behandelend arts helpt u hierbij en voorziet de machtigingsaanvraag tevens van de noodzakelijke medische indicatie. Vervolgens stuurt u de machtigingsaanvraag naar de Nedasco: Nedasco B.V., Postbus 5, 3800 AB Amersfoort. Zij beoordeelt de aanvraag. Wanneer de machtiging is afgegeven, kunt u de desbetreffende behandeling ondergaan.

17. Wat gebeurt er met de machtiging wanneer ik wissel van verzekeraar?

Wanneer u een machtiging heeft voor een behandeling of extra verstrekking vallende onder de zorg van de basis zorgverzekering dan wordt deze bij overstap naar een andere zorgverzekeraar overgenomen. U dient Nedasco in dat geval te informeren en de machtiging aan haar te overleggen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met DFD via tel. (040) 20 73 100 of e-mail: spd@dfd.nl

Waarom SPD?

  • De ziektekostenverzekeringen met de beste prijs kwaliteit verhouding.
  • Solidariteit: een belangrijk punt binnen het ziektekostencontract.
  • Een compleet pakket schadeverzekeringen.

Waarom SPD?

  • Bemiddeling bij geschillen: bestuursleden en de makelaar van de SPD bemiddelen in voorkomend geval bij geschillen met verzekeringsmaatschappijen.

Contact

  • Stichting Personeelsverzekeringen Defensie
  • E-mail: mail@spdinfo.nl
  • KvK nummer: 41 15 59 96
SPD_Logo_Final_V3

Dit jaar WEL op tijd overstappen?

Onze zorgverzekering voor 2018 EN 2019 biedt veel voordelen en extra's voor (oud-) medewerkers van Defensie. Schrijf u nu in voor ons zorgalarm en wij brengen u eenmalig op de hoogte zodra de gegevens voor 2019 bekend kunnen worden gesteld.

U bent succesvol ingeschreven!