ContactMijn VGZ
Veel gestelde vragen SPD-VGZ zorgverzekering

FAQ

Ja, dat is eenvoudig mogelijk door zelf in te loggen in ‘MijnVGZ’  (inloggen met DigiD). In ‘MijnVGZ’ kunt u zelf uw VGZ-zorgverzekering (ongewijzigd) omzetten in een SPD VGZ-zorgverzekering. Het collectiviteitsnummer van de SPD is 87711759. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand nadat VGZ de wijziging heeft ontvangen.

Het eigen risico in het kort:

 • In 2021 blijft het verplicht eigen risico €385
 • Betaal je alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Kun je uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat je zelf betaalt voordat VGZ zorgkosten vergoedt
 • VGZ brengt het eigen risico in rekening in het jaar dat de behandeling is gestart

Klik hier voor meer informatie over het eigenrisico

Ja. Vanaf het moment dat je geen actief dienend militair meer bent, val je weer onder de Zorgverzekeringswet. Wij adviseren je een SPD-VGZ zorgverzekering af te sluiten, die dan direct aansluit op je SZVK-verzekering.

Een meerderjarig kind dient op de 1e dag van de maand nadat hij/zij 18 is geworden zelf een basis zorgverzekering en bij behoefte aanvullende- en tandheelkundige verzekeringen af te sluiten. Hij/zij gaat hiervoor ook premie betalen. Van VGZ ontvang je een paar maanden voor dat het kind 18 wordt een reminder. Rond de verjaardag van het kind ontvang je van VGZ een polisaanpassing. Ontvang je onverhoopt de nieuwe polis niet, dan adviseren wij je om zelf contact op te nemen met VGZ.

Vaak wordt deze vraag ingegeven door een persoonlijke medische omstandigheid van je zelf of een van je gezinsleden. Om een dergelijke specifieke, inhoudelijke vraag goed te kunnen beantwoorden is intensieve  verzekerings-deskundigheid noodzakelijk. De VGZ-klantenservice is hiervoor op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-0750.

Meer informatie klik hier

Via de website medicijnkosten.nl kun je berekenen welke vergoeding wordt verstrekt vanuit de basisverzekering voor een bepaald medicijn. Automatisch weet je dan wat de eigen bijdrage is. Deze wordt weer vergoed tot een maximum binnen de aanvullende verzekeringen.

Een aanvraag toestemming is een aanvraag voor goedkeuring van een behandeling of verstrekking door de VGZ. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een medische indicatie, die door de behandelend arts is opgesteld.

Klik hier voor meer informatie.

Wanneer je een machtiging hebt voor een behandeling of extra verstrekking vallende onder de zorg van de basis zorgverzekering dan wordt deze bij overstap naar een andere zorgverzekeraar overgenomen. Je dient VGZ in dat geval te informeren en de machtiging aan haar te overleggen.

 1. alle burgermedewerkers en oud-burger en -militaire medewerkers van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Algemene Zaken. Hiertoe behoren ook de ex -dienstplichtige militairen;
 2. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde personen duurzaam samenwonen;
 3. de echtgenoten/geregistreerde partners, of de partner met wie de hiervoor onder 1, genoemde overleden personen duurzaam hebben samengewoond;
 4. de kinderen van de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde personen. Kinderen zijn eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen jonger dan 30 jaar.

Voor de Zorgverzekering geldt een wettelijke verzekeringsplicht. De militair in werkelijke dienst en ‘gemoedsbezwaarden’ vormen hierop een uitzondering. Wanneer je je niet verzekert legt het Zorginstituut Nederland een boete op. Daarnaast wordt je niet met terugwerkende kracht verzekerd. Je dient eventueel reeds genoten medische zorg zelf te betalen. Ga voor meer informatie naar www.zorginstituutnederland.nl

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met DFD via tel. (040) 20 73 100 of e-mail: spd@dfd.nl

Noodnummers Allianz

Contact

Copyright © 2021 – SPD. Alle rechten voorbehouden.