ContactMijn VGZ
Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland

  • Ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw (Meer informatie Zvw) en de Wlz (Meer informatie Wlz);
  • Adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket;
  • Informeert consumenten en andere partijen in de zorg over kwaliteit van zorg;
  • Adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Het Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit betekent dat het Zorginstituut Nederland overheidstaken uitvoert, maar niet hiërarchisch ondergeschikt is aan de minister. Wel is de minister verantwoordelijk voor het beleid dat et Zorginstituut uitvoert en voor het toezicht daarop.

Klik hier voor meer informatie

Noodnummers Allianz

Contact

Copyright © 2021 – SPD. Alle rechten voorbehouden.