Wonen in het buitenland

Indien u in het buitenland woont, is de Zvw afhankelijk van het land waar u woonachtig bent al dan niet op u van toepassing.

1. Woont u in de Europese Unie, een land van de Europese Economische Ruimte of in een verdragsland en bent u niet werkzaam in Nederland?

De Zvw is niet op u van toepassing. U valt niet onder de Zvw. U kunt geen basisverzekering in Nederland afsluiten. Wel kunt u voor rekening van Nederland aanspraak maken op het pakket zorg, geregeld in de nationale zorgverzekering van het land waar u woont, het woonlandpakket. U moet zich hiervoor aanmelden bij het Zorginstituut Nederland en de uitvoerder in het woonland.

2. Bent u een postactieve militair?

Zie dan de informatie onder in het buitenland woonachtige postactieve militairen met een UKW-uitkering.

3. Bent u woonachtig buiten Europa (of EER-lidstaat of verdragsland) en niet werkzaam in Nederland?

De Zvw is niet op u van toepassing. U kunt geen basisverzekering afsluiten in Nederland. Ook kunt u voor rekening van Nederland aanspraak maken op een woonlandpakket. Indien u toch graag vanuit Nederland verzekerd wilt zijn, kan de SPD u een passende oplossing bieden in de vorm van een (aanvullende) buitenlandpolis. Interesse? Neem contact op met de SPD.

4. Bent u woonachtig in het buitenland en werkzaam in Nederland?

De Zvw is op u van toepassing. U bent verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. U dient zich tevens aan te melden bij de uitvoerder van de nationale zorgverzekering in uw woonland.

5. Woont u als gezinslid met toestemming van de Minister van Defensie in het buitenland?

Bent u een gezinslid van een actief dienende militair of een burgermedewerker en bent u met toestemming van de Minister van Defensie woonachtig in het buitenland, dan valt u onder de Zvw. De vergoeding van uw ziektekosten zijn gelijk aan een persoon die in Nederland woont. U heeft Wlz-rechten en u bent verplicht een basisverzekering in Nederland af te sluiten. U moet zich aanmelden bij een zorgverzekeraar. U heeft recht op de zorgtoeslag.

6. Woont u als gezinslid zonder toestemming van de Minister van Defensie in het buitenland?

Dan heeft u geen Wlz-rechten en bent u, als u niet in Nederland werkt, niet verplicht een basisverzekering in Nederland af te sluiten. Indien u toch graag vanuit Nederland verzekerd wilt zijn, kan de SPD u een passende oplossing bieden in de vorm van een (aanvullende) buitenlandpolis. Interesse? Neem contact op met de SPD.

7. Bent u een gezinslid van een militair die in het buitenland woont en in Nederland werkt?

U heeft geen recht op het woonlandpakket. U kunt zich niet aanmelden voor de basisverzekering en of de aanvullende verzekering(en). U bent niet Wlz verzekerd. Indien u toch graag vanuit Nederland verzekerd wilt zijn, kan de SPD u een passende oplossing bieden in de vorm van een (aanvullende) buitenlandpolis. Interesse? Neem contact op met de SPD.

8. Bent u gezinslid van een militair die in Nederland is geplaatst en in België of Duitsland woont?

De gezinsleden van deze zogenaamde ‘militaire grensgangers’ moeten zich in België bij een mutualiteit en in Duitsland bij een Krankenkasse inschrijven. Daarna zijn zij voor rekening van Nederland verzekerd van zorg. Dit volgens de nationale regels van het woonland (België of Duitsland). Zij kunnen aanspraak maken op het pakket zorg volgens de regels van het woonland. De zorg wordt verleend via de mutualiteit of de Krankenkasse. Ook kunnen de gezinsleden in Nederland aanspraak maken op zorg. Het Zorginstituut Nederland is uitvoerder van deze regeling. U kunt zich inschrijven met het Dfe 120 formulier dat na invulling moet worden opgestuurd naar het DCHR. Het DCHR zorg ervoor dat het formulier bij uitvoerder het Zorginstituut Nederland terecht komt. Het formulier staat gepubliceerd op het Defensie intranet (Startpagina P&O selfservice/Peoplepoint/Defensieformulieren en brochures). Van het Zorginstituut Nederland ontvangt u een E106 formulier. Met dit formulier kunnen de gezinsleden bij de Mutualiteit of Krankenkasse worden aangemeld. Het Zorginstituut Nederland incasseert de maandelijkse premie. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

9. Bent u een in het buitenland woonachtige postactieve militair met een UKW-uitkering?

Iedereen met een UKW-/UGM- en FLO-uitkering en woonachtig in het buitenland heeft recht op medische zorg ten laste van Nederland. Deze regeling is verplicht. Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) bent u in Nederland over uw pensioen een bijdrage, de Zvw-bijdrage, verschuldigd. De Zvw-bijdrage bestaat uit drie delen: 1. nominale bijdrage jaar, 2. inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, 3. inkomensafhankelijke bijdrage Wlz. Op de Zvw-bijdrage is de woonlandfactor van toepassing. Deze factor zorgt ervoor dat de bijdrage zich verhoud met de kosten van zorg in het woonland. De minister van VWS bepaalt de woonlandfactoren. Deze verschillen per land. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.zorginstituutnederland.nl. Kies daarna ‘Bijdragen Zvw’. U kunt zich in Nederland niet aanmelden voor een basisverzekering en/of de aanvullende verzekering(en). U betaalt een bijdrage voor de Zvw. Deze wordt door het Zorginstituut Nederland vastgesteld. Omdat u in Nederland een nominale Zvw-premie betaalt, heeft u geen recht op de zorgtoeslag. Indien u toch graag vanuit Nederland verzekerd wilt zijn, kan de SPD u een passende oplossing bieden in de vorm van een (aanvullende) buitenlandpolis. Interesse? Neem contact op met de SPD.

10. Bent u een in het buitenland woonachtige gepensioneerde militair of burgermedewerker en woont u in een EU/EER-land of een verdragsland?

U kunt voor rekening van Nederland aanspraak maken op een pakket zorg, geregeld in de nationale zorgverzekering van het land waar u woont, het woonlandpakket. U kunt zich dus niet aanmelden voor de basisverzekering en of de aanvullende verzekering(en). U betaalt een bijdrage voor de Zvw, die door het Zorginstituut Nederland wordt vastgesteld. U heeft recht op de zorgtoeslag, omdat u in Nederland een nominale premie Zvw betaalt.

11. Bent u een in het buitenland woonachtige gepensioneerde militair of burgermedewerker en woont u niet in een EU/EER-land of een verdragsland?

U en uw gezinsleden zijn niet Wlz-verzekerd. U kunt geen basisverzekering afsluiten in Nederland. Ook is het niet mogelijk om voor rekening van Nederland aanspraak te maken op het woonlandpakket. U betaalt geen procentuele of nominale premie voor de Zvw. U dient zelf een ziektekostenverzekering te regelen. Indien u toch graag vanuit Nederland verzekerd wilt zijn, kan de SPD u een passende oplossing bieden in de vorm van een (aanvullende) buitenlandpolis. Interesse? Neem contact op met de SPD.

Landen Europese Unie (EU)

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Landen Europese Economische Ruimte (EER)
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Verdragslanden
Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Marokko, Macedonië, Kroatië, Servië-Montenegro, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

Informatie
Zoek in onderstaande lijst de vraag die voor u van toepassing is. Staat uw vraag er niet bij neem dan contact op met:

DFD De Financiële Dienstverleners B.V.

Telefoonnummer: 0031 (0)40 20 73 100

E-mail: dfd@dfd.nl


Het CAK

 

Het CAK voert sinds 2017 o.a. de regelingen uit voor mensen die in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland hebben.
De informatie over deze regelingen kunt u nu vinden op de website het CAK.
Voor snelle en directe informatie gebruikt u op de site van het CAK afhankelijk van uw situatie de zoekterm ‘uitgezonden ambtenaar’ of ‘wonen in het buitenland’.

 

Contactgegevens het CAK

Adresgegevens:

CAK
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag

 

Wilt u het CAK vanuit het buitenland – zonder verzendkosten – een brief sturen? Dat kan alleen als u gebruikmaakt van het CAK adres-etiket

 

Telefoon: +31 88 711 5551

 

E-mail: Contactformulier Zvw voor klanten

Waarom SPD?

  • De ziektekostenverzekeringen met de beste prijs kwaliteit verhouding.
  • Solidariteit: een belangrijk punt binnen het ziektekostencontract.
  • Een compleet pakket schadeverzekeringen.

Waarom SPD?

  • Bemiddeling bij geschillen: bestuursleden en de makelaar van de SPD bemiddelen in voorkomend geval bij geschillen met verzekeringsmaatschappijen.

Contact

  • Stichting Personeelsverzekeringen Defensie
  • E-mail: mail@spdinfo.nl
  • KvK nummer: 41 15 59 96
SPD_Logo_Final_V3

Dit jaar WEL op tijd overstappen?

Onze zorgverzekering voor 2018 EN 2019 biedt veel voordelen en extra's voor (oud-) medewerkers van Defensie. Schrijf u nu in voor ons zorgalarm en wij brengen u eenmalig op de hoogte zodra de gegevens voor 2019 bekend kunnen worden gesteld.

U bent succesvol ingeschreven!